Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

YADYO Okutmanlarına Erasmus+ Programı Hakkında Eğitim Semineri Düzenlendi

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından YADYO bünyesinde üniversitenin çeşitli birimlerinde ders veren personelimize Erasmus+ Programı hakkında bilgi aktarımı sağlayacak bir seminer düzenlendi. YADYO okutmanlarından Pelin Öztürk tarafından organize edilen toplantıya birimimizden Uzman Çağrı Ege ve Erasmus Kurum Koordinatörü Ali Emrah Tokatlıoğlu katılarak hocalarımızı programın genel kuralları ve uygulanması hakkında bilgilendirdi.

8.11.2017 Çarşamba günü 10:30 - 12:00 saatleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Okutmanlarına "Yurtdışı Eğitim Pogramları" hakkında bir bilgilendirme semineri yapıldı.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde çalışan birimlerin hazırladığı broşürlerin katılımcılara sunulması ile başlayan seminerde Erasmus+ Yükseköğretim Değişim Programı, Mevlana Programı, Avrupa Gönüllü Hareketi ve Gençlik projeleri, Free Mover programı hakkında sunumlar gerçekleştirldi. Programlardan faydalanmak isteyen öğrenci ve personelimizin izleyeceği süreçler ve katılımcılara verilebilecek tavsiyeler konusunda bilgilendirilen okutmanlarımızın kendi birimlerinde yürüttükleri derslerde öğrenci motivasyonunu arttırabilecek, özellikle ilçelerimizdeki akademik birimlerimizde bu tür programların görünürlüğünün çoğaltılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Üniversitemizin farklı birimlerinde öğrencilerimize yabancı dil dersi veren personelimizin başta Erasmus+ olmak üzere yurtdışı eğitim fırsatları hakkında bilgilenmesi, kendilerine öğrenciler tarafından sorulacak soruları daha sağlıklı cevaplaması ve gelen talepleri doğru hedefe yönlendirebilmesi amacını taşıyan bu toplantıya ilginin yüksek oluşu, üniversitemizde yoğun şekilde gerçekleşen ve hep daha iyiye gitmeyi hedefleyen yurtdışı eğitim hareketliliğini organize eden - yürüten birimimiz için değerli bir sonuç olmuştur.