Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Koordinatörlüğümüz Ulusal Ajans Tarafından Düzenlenen Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Her yıl ülke çapında faaliyet gösteren tüm üniversitelerin Erasmus Birimi yetkililerinin katıldığı proje değerlendirme toplantısına Erasmus Kurum Koordinatörü Ali Emrah Tokatlıoğlu ve Cenk Katı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni temsilen katıldı.

Projenin yürütülmesindeki güncel sorunları ve süreçleri barındıran toplantı içeriğinde Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ne geçişte proje yürütücülerinin karşılaşabileceği sorunları gündeme getiren ofis yetkililerimiz bu konudaki son durum hakkında bilgi alarak nasıl bir yol izlenebileceği konusunda önerilerini sundular. Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve iki gün süren toplantının hem bu güncel konu üzerine bir iletişim kanalı oluşturması, hem de ofis çalışanlarımızın alanlarında uzmanlaşması anlamında değerli olduğunu düşünmekteyiz.