Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Koordinatörleri Çalıştayı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüleri’nde Erasmus Bölüm ve/veya Birim Koordinatörü olarak görev yapan akademik personelimizin Erasmus+ Değişim programı kapsamındaki güncel bilgileri edinmesini sağlamak için Koordinatörlüğümüz tarafından bir çalıştay düzenlendi.

Yeni bir geleneğin ilk adımı olması hedeflenen bu tür toplantıların ilki olan çalıştayın konusu, öğrenci değişim hareketliliğindeki en önemli başlık olan Tam Tanınma (Full Recognition) süreçleri oldu. Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörü Yard.Doç.Dr. Ümit GÜDER’in açılışını yaptığı toplantıda Erasmus Kurum Koordinatörü Ali Emrah TOKATLIOĞLU, Erasmus değişim programı kapsamında birimlerimizde görev yapan akademik personelimizi Tam Tanınma çerçevesinde güncel bilgiler içeren bir sunum ile bilgilendirirken; Erasmus İkili Anlaşmalar Birimi sorumlusu Uzman Çağrı Ege, katılımcı akademisyenlerimize Erasmus+ kapsamında program ülkeleri ile yapılan İkili Anlaşmaları ve bu anlaşmaların nicelik ve nitelik bakımından öğrenci hareketliliğindeki rolünü anlattı.

Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesini üniversitemize en fazla yarar sağlayacak şekilde uygulamak ve bu projenin uygulanması sürecinde üniversite içindeki koordinasyonu sağlamak ile görevlendirilmiş birimimizin, kurum içi iletişimi ve bilgi akışını arttırmak adına yaptığı bu toplantının verimli geçtiğini düşünüyor ve olumlu etkisini ilerleyen süreçlerde görmeyi umuyoruz. Erasmus hareketliliği kapsamında birimlerimizde görev yapan tüm personelimiz ile iletişim içinde olmayı hedefleyen ekibimiz, tüm değerli personelimizin görüş alışverişi, fikir paylaşımı için bu tarz organizasyonların dışında da her türlü iletişim kanalı ile işbirliği ve iletişime hazırdır.