Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2018-2019 Akademik Yılı için Seçilen Öğrencilerimize Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi

.

Önümüzdeki akademik yılda Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerimize süreçlerini daha sağlıklı yürütmeleri için destek vermek adına üç ayrı toplantı düzenlendi.  Terzioğlu Kampüsü, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Erasmus Ofisi’nde farklı günlerde ve farklı gruplarla gerçekleştirilen bu toplantılarda başlangıcından son aşamasına kadar Erasmus sürecinin detayları anlatıldı. Erasmus Ofisi’nin düzenlediği bu toplantılara, daha önce Erasmus hareketliliğinden yararlanmış öğrenciler kendi tecrübelerini anlatarak katkı sundu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ÇOMÜ PDR Birimi’nden Uzman Cumhur ÇIRNAZ da profesyonel katkılarını sunarak öğrenci arkadaşlarımızın daha az kaygı ve korku ile sürece yaklaşmaları konusunda faydalı aktarımlarda bulundu.

Her geçen yıl niteliksel olduğu kadar niceliksel olarak da Erasmus hareketliliğini daha üst noktaya taşıma hedefinde olan ekibimiz, üniversitemiz öğrencilerinin programdan en azami düzeyde yararlanması prensibiyle çalışmaya devam etmektedir.