Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Yabancı Öğrencilere Yönelik Uluslararası Ders Programının Oluşturulması Duyurusu

Yabancı Öğrencilere Yönelik Uluslararası Ders Programının Oluşturulması Duyurusu

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN 

ULUSLARARASI DERS PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

Akademik birimler tarafından hazırlanan 2017/2018 Akademik Yılında Üniversitemize gelen Yabancı öğrencilerin alabileceği dersleri içeren Uluslararası Program oluşturulmuş ve aşağıdaki sitede yayımlanmıştır.

http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/course-list-and-learning-agreement.html
 

ULUSLARARASI PROGRAM OLUŞTURULURKEN İZLENECEK YÖNTEM
Yeni Ders Ekleme

1. Üniversitemizin Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programlarındaki öğretim görevlileri https://www.neoerasmus.com/ sayfasından üyelik oluştururarak, ders teklifi sayfasındaki “Yeni Ders Teklifi” butonuna tıklayarak Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerin Formuna ulaşabilmektedirler. neoErasmus üyelik kılavuzu için tıklayınız. Sorulan sorulara cevap verildikten sonra, öğretim görevlileri, e-postalarına iletilen formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra bağlı oldukları Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program kurullarına iletirler.
 

Ayrıca aşağıdaki bağlantıda yer alan güncel ders listesine ek olarak 2018/2019 Akademik Yılı  uluslararası programında mevcut derslerde değişiklik yapmak veya silmek isteyen öğretimleri Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerde Değişiklik Formunu –  doldurarak Fakülte Dekanlıklarına / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine sunar.

http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/course-list-and-learning-agreement.html
 

2. Dekanlık ve Müdürlükler, Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program kurullarından gelen Uluslararası Program önerisini veya Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerde Değişiklik Formlarını Enstitü / Fakülte/ Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu kurulunda görüşerek karara bağlar ve Üniversite Senatosu’nda görüşülmek üzere 06.04.2018 tarihine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Birimine sunar.  Söz konusu kurullar gerekli gördüklerinde bölümler ya da programlar arasında yabancı dilde ortak bir uluslararası programa da karar verebilirler ve Üniversite Senatosu’nun onayına sunarlar.


Uluslararası Program ile ilgili diğer hususlar:

 • Uluslararası Program kapsamındaki dersler için Güz/Bahar dönem ayrımı yapılmaksızın tek bir program olarak ve öğrencilerin bulundukları yıl ayrımı yapılmaksızın oluşturulur ve uygulanır.
   
 • Uluslararası Programda yer alacak derslerin ECTS kredileri, olağan programlardaki derslerin ECTS kredilerinden bağımsız olarak hesaplanır.
   
 • Uluslararası Programdaki derslerin açılması için en az 10 öğrencinin kayıtlı olması şartı aranmaz.
   
 • İlgili derslerin ücret ödemeleri ise Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın yapmış olduğu bilgilendirmeye göre ilgili yönergenin maddesinden farklı olarak 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca Örgün Öğretim ders ücreti üzerinden ve ders yükleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
   
 • Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı gereği; Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri arasında + puan kazandırabilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir;

  “Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifi bulunması + 5 PUAN

  “Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders vermiş olmak + 5 PUAN
   

Uluslararası Program ile ders kodlarının oluşturulması:

Dekanlık ve Müdürlükler, Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program kurullarından gelen Uluslararası Program önerileri Uluslararası Program kapsamındaki derslerin kodları ULP ile başlar, aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birim numarası ve 001’den başlamak üzere üç haneli ders numarası ile oluşturulur. Örneğin BİGA İİBF’nin ilk dersinin kodu ULP-07-001 olmalıdır. Bu prosedür Erasmus Ofisi tarafından gerçekleştirilecektir.
 

29

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

21

Fen Bilimleri Enstitüsü

30

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

19

Sosyal Bilimler Enstitüsü

07

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

37

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi

05

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

32

Diş Hekimliği Fakültesi

01

Eğitim Fakültesi

02

Fen Edebiyat Fakültesi

22

Güzel Sanatlar Fakültesi

03

İlahiyat Fakültesi

31

İletişim Fakültesi

35

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

04

Mühendislik Fakültesi

34

Siyasal Bilgiler Fakültesi

25

Spor Bilimleri Fakültesi

08

Turizm Fakültesi

24

Tıp Fakültesi

06

Ziraat Fakültesi

38

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

36

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

28

Devlet Konservatuarı

26

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

18

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu

27

Yabancı Diller Yüksekokulu

12

Ayvacık Meslek Yüksekokulu

13

Bayramiç Meslek Yüksekokulu

10

Biga Meslek Yüksekokulu

14

Çan Meslek Yüksekokulu

33

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

09

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

39

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

15

Ezine Meslek Yüksekokulu

16

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

20

Gökçeada Meslek Yüksekokulu

23

Lapseki Meslek Yüksekokulu

11

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

17

Yenice Meslek Yüksekokulu

Ekler

Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerde Değişiklik Formu.doc
neoErasmus Üyelik Kılavuzu.pdf