Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Programı İdari Personel için Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile ortak olunan Konsorsiyum Projesi Kapsamında)

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Komisyonu 02/10/2018 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenen puanlama sistemi dikkate alınarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile ortak olunan Konsorsiyum Projesi Kapsamında gerçekleşecek olan programdan yararlanacak 2 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir. Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

 

  1. Eğitim Alma Hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim personeline
  2. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele

Kazanan adaylara itiraz süreci tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Sonuçlara; 12.10.2018 Cuma, saat: 17:00'a kadar itiraz edilebilir. İtirazlar yazılı olarak Erasmus Koordinatörlüğü'ne yapılmalıdır.

Ayrıntılı sonuçlara ve adayların puanlarına ekteki pdf dosyasından erişilebilir.

 

Sıra Adı Soyadı Birim Tercih Toplam Puan Durum
1 Ebide Gökengin Strateji Geliştirme D. Bşk. Silesian University in Opava 73,6250 Kazandı
2 Can Devrim Uysal Yapı İşleri D. Bşk. Silesian University in Opava 72,5000 Kazandı
3 Erkan Sayın Kütüphane ve D. D. Bşk. Silesian University in Opava 69,8750 1. Yedek
4 İmran Tetik Bayramiç MYO University of Agribusiness and Rural Dev. 66,0000 2. Yedek
5 Gökhan Demirsöz Bayramiç MYO University of Agribusiness and Rural Dev. 60,0000  
6 Adem Yaman İç Denetim Birimi University of Ostrava 59,5000  
7 Şule Ataman İdari Mali İşl. D. Bşk. Silesian University in Opava 59,0000  
8 Mine Esirgemez Genel Sekreterlik WSB University 59,0000  
9 Ahmet Yıldırım Kütüphane ve D. D. Bşk. Silesian University in Opava 58,0000  
10 Meryem Nasıroğlu Sağlık YO Silesian University in Opava 55,0000  

Ekler

İdari Personel Sonuçlar (Yıldırım Beyazıt Konsorsiyum).pdf