Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus Personel Hareketlilikleri Hakkında Önemli Duyuru

.

Değerli Erasmus Personel Hareketliliği Yararlanıcıları;

Bilindiği gibi, Korona virüs dünyada hızlıca yayılmakta ve tüm ülkeleri ve kurumları acil önlemler almaya zorlamaktadır. Bu kapsamda;

  • "YÖK'ün yayınladığı "KORONAVİRÜS (COVID-19) BİLGİLENDİRME NOTU: 1​"
  • "Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayınladığı "KOVİD19 HAKKINDA ERASMUS+ YARARLANICILARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU" ve
  • "Corona Virüs (Covid-19) Salgınının KA 103 Öğrenci ve Personel Hareketliğine Yönelik Etkileriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları" başlıklı duyurulara istinaden

Erasmus+ Programı çerçevesinde ülkemizden diğer ülkelere gidecek tüm vatandaşlarımızın, gidişlerini 13 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar erteleme zorunluluğu doğmuştur.

Hareketliliğe seçilmiş olmanızdan doğan hakkınız normal şartlarda proje bitişi olan 30 Mayıs 2020 tarihinde sona erecektir. Türkiye Ulusal Ajansı; yayınladığı "Sıkça Sorulan Sorular" belgesinde bu konudaki "Seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle faaliyete katılamamış öğrenci ve personel proje dönemi sonuna kadar faaliyetlerine katılamazsa, bu hakları bir sonraki sözleşme dönemine devreder mi?" sorusuna "Devretmez. Faaliyet ilgili sözleşme döneminin proje bitiş tarihine kadar ötelenebilir. (Söz konusu proje için 30.05.2020) Bu  tarihe  kadar  gerçekleştirilemezse,  ilgili  öğrenci  veya  personelin  hareketliliğe katılmak  üzere  ilgili  hareketlilik  türünde  açılacak  çağrılara  yeniden  başvurmaları gerekir. Hareketlilik mücbir sebep ile sonlandığı/iptal edildiği için bu katılımcılara daha sonra yapılacak seçimlerde önceki katılım sebebi ile eksi puan uygulanmaz." yanıtı vererek konuyu açıklamıştır. Bu konu hakkında yeni kararlar oluşursa siz değerli katılımcılarımızla paylaşılacaktır.

Hareketlilikler için yapılan harcamalarla ilgili olarak ise;

"Personel  hareketliliği  katılımcılarının  yapmış  olduğu  konaklama  ücretleri ödenebilir mi?" sorusuna "İadenin mümkün olmaması durumunda belgelenmesi kaydıyla tamamı o ülke için tespit edilen günlük bireysel destek miktarını aşmayacak şekilde tazmin edilebilir. Değişiklik veya iptallerden kaynaklı cezalar da aynı şekilde ödenebilir." yanıtı vermiştir.

Ayrıca " Personel  hareketliliğinde  faaliyet  iptali  veya  ötelemeden  kaynaklı  seyahat harcamaları geri ödenebilir mi?" sorusuna "İadenin  veya  değişikliğin  mümkün  olmaması  durumunda  belgelenmesi  kaydıyla personelin  faaliyetinin  gerçekleşeceği  ülke  için  belirlenen  “mesafe  bandı”  kadar miktarı geçmeyecek şekilde ödeme yapılabilir. Mesafe bandı için belirlenen miktar bilet bedelinden fazlaysa bilet bedeli kadar ödeme yapılabilir." yanıtı verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında çeşitli harcamalar için gerekli iptal süreçlerini başlatmanızı tavsiye ederiz. İptal işlemleri ile ilgili olarak tüm süreci yazışmalar halinde yürütmenizi ve belgelemek üzere arşivlemenizi tekrar hatırlatırız. Süreç boyunca kesinleşecek tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtir, iyi çalışmalar dileriz.

  • https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
  • https://www.ua.gov.tr/haberler/kovid19-virusu-hakkinda-erasmus-yararlanicilarimiza-onemli-duyuru/
  • http://www.ua.gov.tr/media/140e0i3v/coronavirus_ka103_sss.pdf