Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları

2015-2016 Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları tamamlanmıştır. Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans'ın Erasmus Uygulama El Kitabı'nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilmiştir. Her başvuru sahibinin 40 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar ''Asil'' ve ''Yedek'' personel belirlenmiştir. Başvuru esnasında verilen bilgilerden başvuru sahipleri sorumludur. Herhangi bir hatalı bildirim halinde başvuru hakkı kaybolur. Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmaktadır.

1. Erasmus+ Personel hareketliliği daha az gerçekleşen birim personeline (Fakülte ve Daire Başkanlığı olarak değerlendirilecektir.)
2. Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilecektir.

Yapılan puanlama sistemine göre sonuç listesindeki ilk üç aday asil, takip eden üç aday ise yedek olarak belirlenmiştir. Sonuçlara yapılacak itirazlar 18 Temmuz 2016, saat: 17:00'ye kadar Erasmus Ofisine yazılı olarak yapılmaldır. Seçilen adaylara itiraz süresinin bitmesinden sonra süreç ile ilgili bir bilgilendirme yapılacaktır. Seçilen adayların bu bilgilendirme e postasını beklemesi gerekmektedir. Sonuçlara ulaşmak için lütfen tıklayınız...  
 

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

Daha Önce Erasmus Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

2

Bir önceki Erasmus döneminde programdan faydalanmış ise

-10

3

İki önceki Erasmus döneminde programdan faydalanmış ise

-7

4

Üç ve daha önceki Erasmus dönemlerinde programdan faydalanmış ise

-5

5

Daha önce Erasmus Programından faydalanmaya hak kazandığı halde "meşru gerekçe göstermektsizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğini iptal etmiş ise

-10

6

Ön kabul alınmamış bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu ile başvurmak (Marche Polytechnic University, İtalya dışında bir üniversite)

10

7

Üniversitemizde 5-10 yıl arası çalışmış olmak

3

8

Üniversitemizde 10 yıldan fazla çalışmak olmak

5

9

Öğrenim Seviyesi Ön Lisans

2

10

Öğrenim Seviyesi Lisans

3

11

Öğrenim Seviyesi Yüksek Lisans

4

12

Öğrenim Seviyesi Doktora

5

13

ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav (TOEFL vb.) sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %30'u verilir.

Maks. 30

 

Ekler

Sonuçlar.pdf