Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları

.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye'de Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin (hizmet alımı yoluyla kurumda istihdam edilmiş personel bu programdan faydalanamaz) en az 5 gün en çok 6 hafta süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna gidebilmektedir. Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, daha fazla personeli hareketlilikten yararlandırabilmek adına kazanan adaylara verilecek hibeyi yol dahil 7 gün olarak belirlemiştir. Daha uzun hareketlilik gerçekleştirmek isteyen adaylar hibesiz bir şekilde hareketliliğini uzatabilir.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği başvuruları 29 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 09 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Hibe kontenjanı 6 (Altı) personel olarak belirlenmiştir.

Başvuru esnasında aday personel gitmek istediği üniversiteden almış olduğu "Kabul Mektubu"nu imzalı bir şekilde sunabilir. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar geçerlidir). Kabul mektubu için herhangi bir format bulunmamakla birlikte mektupta hareketliliğin tarihleri (Yapılacak hareketlilik 01 Eylül 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında gerçekleşmelidir) ve eğitim alma amaçlı olduğu açıkça belirtilmelidir.  Aşağıdaki linkte yer alan fakültelere ait anlaşmalardan; “Personel Hareketliliği” kontenjanı bulunan anlaşmalar içinden gitmek istediğiniz üniversite ile “kabul mektubu” için iletişime geçilebilir.

http://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi-aktif.html

Adaylar, kabul mektubu almadan da başvuru yapabilir. Kabul mektubu almayan adaylar; Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından başvuru aşaması tamamlandıktan sonra belirlenecek bir üniversiteye gitmek üzere başvuru yapmış kabul edilir. Bu durumda adayın herhangi bir ön kabul alması gerekmemektedir. Ancak bu şekilde başvuran adayların hareketliliğin yeri ve zamanını değiştirme imkanı bulunmayacağı unutulmamalıdır.

Eğitim Alma Hareketliliği seçim kriterleri ve yöntemi Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenmiş, 26.04.2019 tarih ve 05 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenmiş ve aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Puanlama Kriterleri

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin aşağıdaki kriterlere göre aldığı puana göre yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

İdari Personel ya da idari pozisyonlarda tam zamanlı olarak görev yapan akademik personel olmak

40

2

Daha Önce Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

10

3

Mevcut akademik yılda* Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-25

4

Bir önceki akademik yılda** Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-20

5

İki önceki akademik yılda*** Eğitim Alma Hareketliliği’nden faydalanmış ise

-15

6

Daha önce Erasmus Programından faydalanmaya hak kazandığı halde "meşru gerekçe göstermeksizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğini iptal etmiş ise

-10

7

Erasmus Ofisi tarafından alınan kabulün dışında Üniversitemizin aktif anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul belgesi sağlamak ****

10

8

Üniversitemizde 5-10 yıl arası çalışmış olmak

3

9

Üniversitemizde 10 yıldan fazla çalışmak olmak

5

10

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Lisans

3

11

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Yüksek Lisans

4

12

Tamamlanmış Öğrenim Seviyesi Doktora

5

13

TOEFL, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele; belgelediği puanın %30'u verilir.

En Fazla 30

 

Yapılan sıralamada adaylar arasında puan eşitliği olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

1. Daha önce Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,

2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen birim (daire başkanlığı, fakülte, myo, yo, koordinatörlük, vs.) personeline

3. Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilir.

 

* : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir. 

** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

*** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

**** : Üniversitemiz ile anlaşması olmayan bir yükseköğretim kurumundan alınan kabul mektubunun geçerli olabilmesi için başvuru son tarihi itibariyle söz konusu kurum ile anlaşma yapılması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir.

 

Eğitim Alma Hareketlili ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.