Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları

.

 

Erasmus Programı
Ders Verme Hareketliliği
2018/2019
Başvuru Prosedürü

 

Erasmus Programı Öğretim Elemanı Hareketliliği başvuruları başlamıştır. Başvurular 11 Mayıs 2018, Saat: 17:00'a kadar açık olacaktır. İnternet üzerinden başvurunun kapanmasının ardından 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvuru formları teslim alınmaya devam edilecektir.

Erasmus+ Ders Verme hareketliliğine; üzerinde ders yükü olan öğretim görevlileri ya da öğretim üyeleri katılabilir. Üzerinde ders yükü olmaya öğretim görevlileri bu hareketlilikten faydalanamaz. Başvuruda bulunacak Öğretim Görevlilerinin ders yükü olduğunu gösterir belgeyi başvuru esnasında mutlaka sunması gerekmektedir.

Başvurular aşağıdaki adresten yapılacaktır.

https://docs.google.com/forms/d/1DwZX27cnHWoTfiGN3as5Xf-5JtQn60fLIQT16880Rwo/

KONTENJAN
Ulusal Ajans tarafından 2018/2019 Akademik yılında Ders Verme hareketliliği için 8 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öte yandan Erasmus+ programının Üniversitemizde gelişimine en büyük katkıyı sağlayan akademisyenlerimizin teşvik edilebilmesi için Rektörlük kararı ile farklı bütçe kalemlerinden aktarım yapılarak bu kontenjan 21 kişiye çıkarılmıştır.

 
Önemli hususlar:

 1. Ülkelere göre verilen günlük/haftalık hibe miktarlarına ulaşmak için tıklayınız.
 2. Değişimler 5 eğitim günü 2 yolculuk günü üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 3. Başvuru esnasında öğretim elemanı gideceği üniversiteden "Ön Kabul Mektubu - Letter of Acceptance" imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar, e posta çıktıları geçerlidir)

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ


Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği Programından yararlanmak isteyen öğretim elemanları için başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir;

 1. İkili Anlaşmalar sayfasından bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri inceleyiniz. Gitmek istediğiniz üniversite veya üniversiteleri belirleyiniz. İletişim bilgilerinden ve üniversitelerin internet sitelerinden Erasmus ve Bölüm Sorumlularını tespit ediniz. İkili Anlaşmalar Sayfası için tıklayınız.
 2. Bölümünüzde anlaşması bulunan ve gitmek istediğiniz üniversitenin Erasmus ve Bölüm Sorumlularına e posta ile yazışarak ders verme hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi belirtiniz ve anlaşmanız halinde; hareketliliğin planlanan tarihlerinin, süresinin ve üniversitenin adının açıkça belli olduğu bir e posta alınız. Bu e postayı “pdf” formatında kaydediniz.
 3. Bölümünüzde anlaşması olmayan bir üniversiteye gitmek istiyorsanız kabul mektubuna ek olarak anlaşma imzalanmasını sağlamalısınız. Yeni bir ikili anlaşma prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 4. Başvuru formunda bulunan sorulara vereceğiniz “evet”, “hayır” cevapları ile puanınız hesaplanacaktır. Her sorunun altındaki açıklamalarda puanlama sistemini görebilirsiniz. Doldurduğunuz formunuzu göndermeden önce tüm formu doğru bir şekilde doldurduğunuzdan emin olmalısınız.
 5. Daha önceden bölümünüzden ders verme hareketliliği gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini öğrenmek için tıklayınız.
 6. Gitmek istediğiniz üniversiteden aldığınız kabul e postasını pdf formatında sisteme yükleyiniz.
 7. Başvuru formunun doldurulması ile ilgili sorular ve sorunlar için erasmuspersonel@comu.edu.tr adresine e posta yollayabilirsiniz.
 8. Başvurunuzu tamamladıktan sonra e posta adresinize gelecek olan başvuru formunu, kabul aldığınızı gösterir e posta çıktısını ve eğer bir ikili anlaşma yaptıysanız anlaşma formunun çıktısını ve diğer kanıtlayıcı belgeleri Siyasal Bilgiler Fakültesi zemin katında bulunan Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim ediniz.


BAŞVURU VE SEÇİM TAKVİMİ

 Duyuru Süreci

01 Mart 2018 -  24 Nisan 2018

 Başvuru tarihleri

24 Nisan 2018 -  11 Mayıs 2018

 Seçim Komisyonu tarafından başvuruların uygunluk kontrolü yapılması

15 Mayıs 2018 – 25 Mayıs 2018

Sonuçların İnternet Sitesinden İlanı

 25 Mayıs 2018

İtiraz Süreci

28 Mayıs 2018 – 1 Haziran 2018
SEÇİM SÜRECİ

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Üniversitemize yapılan yerinde sistem denetimi sonrasında verilen rapor doğrultusunda Ders Verme Hareketliliği seçim kriterleri ve yöntemi Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.

 

Ders Verme Hareketliliği Puanlama Kriterleri

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurusu için akademik personelin kendi alanı ile ilgili anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. Kabul mektubu olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 55 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel  belirlenir.

     

No

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

1

Daha Önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalandınız mı?

10

2

Personeli olduğunuz bölümde daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan bir personel var mı?

5

3

Geçtiğimiz akademik yılda (2017-2018) Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalandınız mı?

-15

4

İki önceki akademik yılda (2016-2017) Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalandınız mı?

-10

5

Üç önceki akademik yılda (2015-2016) Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalandınız mı?

-5

6

Daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazandığınız halde "meşru gerekçe göstermektsizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğinizi iptal ettiniz mi?

-10

7

Bölümünüzde bulunan mevcut ikili anlaşmalar dışında yeni bir yükseköğretim kurumu ile mevcut akademik yıl (2017-2018) veya bir önceki akademik yılda (2016-2017) anlaşma imzalanmasını sağladınız mı?
(Anlaşmayı sağlama durumu; e posta çıktıları ya da resmi yazışmalar ile belgelendirilmelidir. Her anlaşmadan sadece bir akademisyen puan alabilir.)

10

8

Mevcut akademik yıl (2017-2018) veya bir önceki akademik yılda (2016-2017)  Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifinde bulundunuz mu?

5

9

Mevcut akademik yıl (2017-2018) veya bir önceki akademik yılda (2016-2017)  Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders verdiniz mi?

5

10

Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü müsünüz?

5

11

Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü iseniz bu görevi yürüttüğünüz fakülte ya da bölümde mevcut akademik yıl (2017-2018) veya bir önceki akademik yılda (2016-2017) gelen ya da giden Erasmus öğrencisi var mıdır?

5

TOPLAM

100

 

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

1. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline
2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personeleHİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr 
 

ENGELLİ ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile iletişime geçerek edinebilirsiniz. erasmuspersonel@comu.edu.tr