Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2020-2021 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Kılavuzu

-

Online başvurular 24 Mart 2020 - 08 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.
Evrak teslimi de aynı tarihler içerisinde yapılmalıdır.

Başvuru otomasyonu bağlantısı 24 Mart 2020 günü websitemizde yayınlanacaktır.

Bu tarihten önce başvuru sürecinin tüm detaylarını içeren bu duyuru dikkatle okunmalıdır.

2020-2021 Erasmus+ Öğrenim hareketliliği tahmini kontenjan listesi için tıklayınız.
(Kontenjanlar Ulusal Ajans'dan Eylül-Ekim aylarında gelen bütçe ve başvuru döneminde gelen başvurulara bağlı olarak seçim komisyonu tarafından alınacak karar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.)

Erasmus+ Programına kimler başvurabilir?

 • Yabancı dil sınavından  en az 50 alan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS, TOEFL ve YÖKDİL sonuçları kabul edilir. Denklik tabloları için tıklayınız.
 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 
 • Birinci kademe (Önlisans / Lisans)  öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir 
 • İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 • *Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır. Tabloya buradan ulaşabilirsiniz.


Erasmus+ Programı'na nasıl başvurulur?

Erasmus+ başvuru puanınız yabancı dil puanınızın %50'si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna (başvuru sırasında otomatik olarak hesaplanmaktadır) göre 100'lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50'si toplanarak oluşturulur.
*Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı kurallarına göre "aynı eğitim kademesinde daha önce Erasmus hakkından faydalananlar için hareketlilik başına ve ayrıca Erasmus hakkı kazanmasına rağmen belirtilen feragat tarihinden sonra feragat edenler için puan kesintisi (-10)" uygulanır.

İlk İşlem- Online  Başvuru

Başvuru otomasyonu 24 Mart 2020 tarihinde açılacaktır.

Başvurular online olarak 24 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılır. Yaptığınız başvurunun çıktısını almayı unutmayınız.

Online başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihi olan 8 Nisan 2020 gününe kadar Erasmus Ofisi'ne belgelerinizi götürüp, başvurunuzu tamamlamayı unutmayınız. Yalnızca online başvuru yapmak yeterli değildir. Erasmus Ofisi'ne belgelerini teslim etmemiş öğrencilerin başvurusu tamamlanmamış sayılacak ve geçersiz olacaktır.

Başvuru yapmadan önce lütfen tercih edeceğiniz üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini kontrol ediniz.

İkili anlaşmalar listesindeki anlaşmalı üniversitelerin istediği yabancı dili seviyeleri için tıklayınız.

Online sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun bildirmek için (anlaşmanın sistemde yer almaması vb) erasmusba@comu.edu.tr adresine eposta atabilirsiniz. 

İkinci İşlem - Erasmus Ofisine Evrak Teslimi

Aşağıdaki belgeleri başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Ofisi'ne (Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zemin Kat) getiriniz. (Biga İİBF öğrencileri başvurularını Biga İİBF Öğrenci İşlerine bırakabilirler.)

 • Online sistemden alacağınız, imzaladığınız  başvuru formu 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yabancı dil sonuç belgesi (Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi, e-YDS/YDS, YÖKDİL veya TOEFL) sonuç belgesi
 • Transkript (Bölümünüzün Öğrenci İşleri'nden alınmalıdır.)

* Evrak teslimi başvuru sahibi tarafından bizzat ve imza karşılığı yapılacaktır. Başvuru tarihleri içinde şahsen evraklarını teslim etmemiş adayların başvuruları tamamlanmadığından geçersiz sayılacaktır.

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarı

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,Sırbistan, Türkiye

300

*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Hibe ödemeleri Ulusal Ajans tarafından üniversitelere Ekim ayı içerisinde yapıldığından ötürü kontenjanlar tahmini olarak açıklanmış, beklenilen hibenin daha az gelmesi durumunda kontenjanlar düşürülebilir ya da fazlası gelmesi durumunda artırılabilir. Bu nedenle kesin sonuçlar bahsedilen ayda hibe yattığında belli olacaktır. Yine aynı sebepten ötürü seçilen öğrencilere hibe ödemesi ancak Ulusal Ajans üniversiteye hibe ödemesini yaptığında gerçekleştirilebilir.

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe

Öğrenim hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere yukarıdaki tabloda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir.

29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar.

Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından,  bölüm bazında puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10'ar puan azaltma uygulanır.

2020/2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Not Dökümü / Transkript

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 

Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 

Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır. 

Yabancı Dil

Üniversitemizin Erasmus yabancı dil sınavı Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır. 

Erasmus kurumsal koordinatörü ve Erasmus ofis çalışanları yabancı dil sınavının herhangi bir aşamasında görev alamazlar. 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25'den fazla olamaz. 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Erasmus Yabancı Dil Sınavı örneği için sayfanın alt kısmını inceleyiniz.  

Yabancı Dil Barajı Uygulaması

Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 100 üzerinden 50'dir. 

Özel Kriterler

 • Doktora öğrencileri yeterlik döneminde Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanamazlar.
 • Eğitim Fakültesi öğrencileri zorunlu staj sebebiyle dördüncü sınıfta Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanamazlar. (Bu nedenle üçüncü sınıfta öğrenim hareketliliği başvurusu yapamazlar.)
 • Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.
 • Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Hibesiz Öğrenci

Öğrenciler hibe almadan da  asgari kriterleri yerine getirerek, gerekli kontenjan olduğu taktirde Erasmus Programı'ndan yaralanabilirler. Hibesiz olarak Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için yukarıda belirtilen tarihlerde bir başvuru yapmış olmanız gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasından sonra, başvurusu geçerli olan fakat hibe hakkı kazanamamış tüm öğrenciler ek olarak hibesiz hareketlilik başvurusunda bulunabilirler.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Desteği

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ilave hibe için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez'den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri veren (3 aydan eski olmayan) doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Talep edilen hibenin nedenleri, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.