Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzu

-

Online başvurular 24 Mart 2020 – 8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.
(Evrak teslimi de aynı tarihler içerisinde yapılmalıdır.)

Başvuru otomasyonu bağlantısı web sitemizde 24 Mart 2020 günü yayınlanacaktır.

Bu tarihten önce başvuru sürecinin tüm detaylarını içeren bu duyuru dikkatle okunmalıdır.

2020-2021 Erasmus+ Staj Hareketliliği tahmini kontenjan listesi için tıklayınız.
(Kontenjanlar Ulusal Ajans'dan Eylül-Ekim aylarında gelen bütçe doğrultusunda kesinleşecektir.)

Erasmus+ Staj Hareketliliğine Kimler Başvurabilir?

Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. ÇOMÜ YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı (%75 yazılı sınav %25 konuşma sınavından oluşan Nihai Yabancı Dil Puanı), YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL sonuçları kabul edilir. TOEFL puanları ÖSYM  YABANCI DİL SINAVLARI  EŞDEĞERLİKLERİ  tablosuna göre değerlendirilecektir.

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

Birinci kademe (Ön lisans/Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20/4.00  olması gerekmektedir.

İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

*Tıp Fakültesi öğrencileri için 100’lük not çevirisinde YÖK’ün denklik tablosu kullanılmaktadır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğine Nasıl Başvurulur?

Erasmus+ başvuru puanınız yabancı dil puanınızın %50’si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna (başvuru sırasında otomatik olarak hesaplanmaktadır) göre 100’lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50’si toplanarak oluşturulur.

*Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı kurullarına göre ‘’aynı eğitim kademesinde daha önce Erasmus hakkından faydalananlar için hareketlilik başına ve ayrıca Erasmus hakkı kazanmasına rağmen belirtilen feragat tarihinden sonra feragat edenler için puan kesintisi (-10)’’ uygulanır.

Başvuru esnasında staj yapacağınız kurumu bulmuş ve o kurumun yetkilisinden imzalı mühürlü bir ön kabul mektubu almış olmalısınız. Başvuru sırasında bu kabul mektubu (Letter of Intent) Erasmus Ofisi'ne sunulmalıdır. 

Ek olarak staj yapacağınız yer ile ilgili seçim komisyonunun şüphe duyması halinde sizden ek bilgi ve belge talep edeceğini unutmayınız. Bu nedenle başvuru sırasında staj yapacağınız kurum ile yaptığınız yazışmaları, ek bilgileri de başvuru evraklarınıza eklemeniz faydalı olacaktır. ​

Letter of Intent Nedir ve Neleri İçermelidir?

Letter of Intent, gideceğiniz kurumun yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır. Belgeyi buradan indirebilirsiniz.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etme deneyimi olduğundan alanınız ile ilgili bir iş deneyimi elde edeceğiniz yerde staj yapabilecek olmanız gerekmektedir.

Alanınız ile alakasız olan yerlerden alacağınız Letter of Intent ile başvurduğunuzda diğer belgeleriniz tam olsa bile seçim komisyonu tarafından başvurunuz reddedilecektir.

Letter of Intent hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

İlk İşlem - Online Başvuru

Başvuru otomasyonu 24 Mart 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Başvurular online olarak 24 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılır. Yaptığınız başvurunun çıktısını almayı unutmayınız.

Online başvuru yaptıktan sonra, Erasmus ofisine belgelerinizi götürüp, başvurunuzu tamamlamayı unutmayınız. 

Yalnızca online başvuru yapmak yeterli değildir.

Son başvuru tarihi olan 8 Nisan 2020 günü mesai bitimine kadar Erasmus Ofisi'ne belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları tamamlanmamış olduğundan geçersiz sayılacaktır.

İkinci İşlem - Erasmus Ofisine Evrak Teslimi

Aşağıdaki belgeleri başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Ofisi’ne (Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zemin Kat) getiriniz.
Biga İİBF öğrencileri başvurularını Biga İİBF Öğrenci İşlerine bırakabilirler.

  • Online sistemden alacağınız, imzaladığınız başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı dil sonuç belgesi (Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi, e-YDS/YDS, YÖKDİL veya TOEFL) sonuç belgesi
  • Transkript (Bölümünüzün Öğrenci İşleri'nden alınmalıdır.)
  • Staj hareketliliği gerçekleştireceğiniz kurumdan alınmış imzalı ve mühürlü Niyet Mektubu (Letter of Intent)

Evrak teslimi başvuru sahibi tarafından bizzat ve imza karşılığı yapılacaktır. Başvuru tarihleri içinde şahsen evraklarını teslim etmemiş adayların başvuruları tamamlanmadığından geçersiz sayılacaktır.

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarı

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşımaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu  ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye

400

- Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Hibe ödemeleri Ulusal Ajans tarafından üniversitelere Ekim ayı içerisinde yapıldığından ötürü kontenjanlar tahmini olarak açıklanmış, beklenilen hibenin daha az gelmesi durumunda kontenjanlar düşürülebilir ya da fazla gelmesi durumunda artırılabilir. Bu nedenle kesin sonuçlar bahsedilen ayda hibe yattığında belli olacaktır. Yine aynı sebepten ötürü seçilen öğrencilere hibe ödemesi ancak Ulusal Ajans üniversiteye hibe ödemesini yaptığında gerçekleştirilebilir.

Üniversitemiz Erasmus+ Staj Hareketliliğinden daha fazla öğrencimizi yararlandırabilmek için, staj hareketliliğine seçilen katılımcıları 3 aya kadar hibelendirmektedir.

(2020 yazında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerin hibe ödemeleri yukarıda belirtilen duruma bağlı olarak 2020 Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.)

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapmaksızın) 10’ar puan puan azaltma uygulanır.

2020-2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

 

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe katılan öğrenciler için:Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Not Dökümü

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır.

Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Yabancı Dil

Üniversitemizin Erasmus yabancı dil sınavı Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır.

Ayrıca ÖSYM tarafından düzenlenen YDS ve e-YDS, YÖK tarafından organize edilen YÖKDİL ve ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen TOEFL sınavı puanları başvuru sırasında kullanılabilir.

Yabancı Dil Baraj Uygulaması: Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 100 üzerinden 50’dir.

HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR:

Staj hareketliliği 2 aydan az olamaz.

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilecek bir staj hareketliliğinin minimum süresi 60 gün (2 ay), maksimum süresi 360 gün (12 ay) olmalıdır. 

3 aydan uzun hareketliliklerin sadece ilk 3 aylık bölümü hibelendirilir. Öğrenciler, kalan süre için hibesiz olarak devam edebileceklerdir.

İlgili proje 1 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erdiğinden hareketliliklerin bu tarihler arasında gerçekleşmesi gerekir.

Ayrıca mezun statüsündeki öğrenciler mezuniyet tarihlerinden sonraki 1 yıl içerisinde hareketliliklerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.

Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Desteği

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ilave hibe için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez’den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri veren (3 aydan eski olmayan) doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Talep edilen hibenin nedenleri, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Süreç ile ilgili tüm sorularınızı erasmusogrenim@comu.edu.tr'ye gönderebilirsiniz.  

Ekler

2020-2021 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ TAHMİNİ KONTENJAN LİSTESİ.pdf