Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2019/2020 Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Komisyonu 11/07/2019 tarihinde toplanmış olup, 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı ile belirlenen ve 26.04.2019 tarih ve 05 sayılı Senato Toplantısı ile güncellenen puanlama sistemi dikkate alınarak programdan yararlanacak 21 asil ve yedek katılımcılar belirlenmiştir. Puan eşitliği durumunda, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanmıştır.

  1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik verilmiştir. (Başvuran adayların göreve başlama tarihleri Personel Daire Başkanlığı’ndan alınmıştır.)

                Kazanan adaylara itiraz süreci tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Sonuçlara; 19.07.2019 Cuma, saat: 17:00'a kadar itiraz edilebilir.

Sıra

Durum

Adı Soyadı

Bölüm

Fakülte/YO/MYO

Toplam Puan

Açıklama

1

Asil

İpek Sakarya

Şehir ve Böge Planlama

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

78

 

2

Asil

Aybüke Pabuçcu

Kimya Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi

75

 

3

Asil

Serdar Sünnetçioğlu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm Fakültesi

66

 

4

Asil

Hanife Yarmacı

Tekstil Giyim Ayakkabı Deri

Yenice MYO

65

Dört adayın puanları eşittir. Adayların hepsi  daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği'nden faydalanmamıştır.  Hanife Yarmacı ve Özge Can Niyaz'ın bölümleri daha önce hareketlilik gerçekleştirmediği için diğer iki adayın önünde yer almıştır. Hanife Yarmacı daha uzun görev süresine sahip olduğu için Özge Can Niyaz'ın önünde yer almıştır. Can Bekaroğlu da Gönül Selin Savaşkan'dan daha fazla görev süresine sahip olduğu için önde yer almıştır.

5

Asil

Özge Can Niyaz

Tarım Ekonomisi

Ziraat Fakültesi

65

6

Asil

Can Bekaroğlu

İktisat

Siyasal Bilgiler Fakültesi

65

7

Asil

Gönül Selin Savaşkan

İktisat

Siyasal Bilgiler Fakültesi

65

8

Asil

Ayhan Oral

Kimya

Fen Edebiyat Fakültesi

62

 

9

Asil

Güler Çavuşoğlu

Matematik Eğitimi

Eğitim Fakültesi

61

 

10

Asil

Şefika Melike Çağatay

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Eğitim Fakültesi

60

Üç adayın puanları eşittir. Adaylardan Ercan Kocayörük daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği'nden faydalanmıştır. Diğer iki adayın bölümlerinde hareketlilik yoktur. Dolayısıyla bu iki aday göreve başlama süresine göre sıralanmıştır.

11

Asil

Özgür Güner

Ormancılık

Bayramiç MYO

60

12

Asil

Ercan Kocayörük

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Fakültesi

60

13

Asil

Abdullah Kıray

İşletme

Siyasal Bilgiler Fakültesi

56

 

14

Asil

Hacı Osman Mestav

Park ve Bahçe Bitkileri

Bayramiç MYO

55

Üç adayın puanları eşittir. Adaylardan Hacı Osman Mestav daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği'nden faydalanmamıştır. Diğer iki adayın bölümlerinde son iki yılda hareketlilik yoktur, dolayısıyla bu adaylar aralarında göreve başlama tarihine göre sıralanmıştır.

15

Asil

Ferah Özkök

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Turizm Fakültesi

55

16

Asil

Rüştü Ilgar

Coğrafya Eğitimi

Eğitim Fakültesi

55

17

Asil

Mustafa Boz

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Reh

Turizm Fakültesi

52

 

18

Asil

Kürşat Cesur

İngiliz Dili ve Eğitimi

Eğitim Fakültesi

50

Yedi adayın puanları eşittir. Adaylardan Salim Razı daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği'nden faydalanmış, diğer adaylar faydalanmamıştır, dolayısıyla Salim Razı diğer adayların ardında yer almıştır. Adaylardan Kürşat Cesur ve Gürkan Çil'in bölümlerinde son iki akademik yılda hareketlilik gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla bu adaylar diğer adayların önünde yer bulmuşlar ve kendi içlerinde görev süresine göre sıralanmışlardır. Diğer dört aday Salih Zeki Genç, Şengül Üzen Cura, Gencay Saatcı ve Yahya Han Erbaş'ın bölümlerinde son iki akademik yılda birer hareketlilik gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu adaylar aralarında göreve başlama tarihine göre sıralanmıştır.

19

Asil

Gürkan Çil

Pazarlama Reklamcılık

Bayramiç MYO

50

20

Asil

Salih Zeki Genç

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi

50

21

Asil

Şengül Üzen Cura

Hemşirelik

Sağlık Yüksekokulu

50

22

1. Yedek

Gencay Saatcı

Konaklama İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

50

23

2. Yedek

Yahya Han Erbaş

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi

50

24

3. Yedek

Salim Razı

İngiliz Dili ve Eğitimi

Eğitim Fakültesi

50

25

4. Yedek

Yusuf Dilgin

Kimya

Fen Edebiyat Fakültesi

47

 

26

5. Yedek

Hasan Arslan

Eğitim Bilimleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü

46

İki adayın puanı eşittir. Adayların her ikisi de daha önce Erasmus+ Des Verme Hareketliliği'nden faydalanmıştır. Şefik Okan Mercan'ın bölümünde son iki yılda hareketlilik varken Hasan Arslan'ın bölümünde yoktur. Adaylar bu kritere göre sıralanmıştır.

27

6. Yedek

Şefik Okan Mercan

Konaklama İşletmeciliği

Turizm Fakültesi

46

28

7. Yedek

Remzi Yavaş Kıncal

Eğitim Prog. ve Öğretimi

Eğitim Fakültesi

45

Üç adayın puanı eşittir. Adayların her üçüi de daha önce Erasmus+ Des Verme Hareketliliği'nden faydalanmıştır. Aylin Özcan'ın bölümünde son iki yılda hareketlilik varken Süleyman Davut Göker' ve Remzi Yavaş Kıncal'ın bölümlerinde yoktur, dolayısıyla Aylin Özcan diğer adayların ardında yer almıştır. Diğer iki aday göreve başlama zamanına göre sıralanmıştır.

29

8. Yedek

Süleyman Davut Göker

Eğitim Yönetimi

Eğitim Fakültesi

45

30

9. Yedek

Aylin Özcan

Tekstil Tasarımı

Güzel Sanatlar Fakültesi

45

31

10. Yedek

Gül Ebru Orhun

Bitkisel ve Hayvansal  Ürt

Bayramiç MYO

40

Üç adayın puanı eşittir. Adayların hepsi daha önce Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği'nden faydalanmıştır. Üç adayın bölümünde de son iki akademik yılda hareketlilik olmamıştır. Adaylar göreve başlama süresine göre sıralanmıştır.

32

11. Yedek

Kadir Arslanboğa

İktisat

Siyasal Bilgiler Fakültesi

40

33

12. Yedek

Ahmet Uludağ

Bitki Koruma

Ziraat Fakültesi

40

34

13. Yedek

İhsan Doğrusöz

Resim

Güzel Sanatlar Fakültesi

30

 

35

14. Yedek

Lütfi Atay

Seyahat İşl. ve Tur. Reh

Turizm Fakültesi

23

 

36

Geçersiz

Assiye Aka

Kamu Yönetimi

Biga İİBF

40

 

 

Puan Eşitliği Halinde

  1. Daha önce Erasmus Ders Verme Hareketliliği’ne katılmayan ya da daha az katılan personele,
  2. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline,
  3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele öncelik tanınır.

* : “Bölüm” ifadesi; öğrencilerimizin üniversite sınavlarında seçebildiği en küçük birimi ifade eder.  Bu bazı fakültelerde anabilimdalı ya da program olabilir. Adayların buna uygun olanı seçmesi gerekmektedir.

** : “Mevcut Akademik Yıl” ifadesi; Başvuru tarihinde içinde bulunan akademik yılı ifade eder. Başvurular akademik yıl tamamlandıktan sonra yaz döneminde gerçekleşiyorsa tamamlanan akademik yıl “mevcut akademik yıl” olarak kabul edilir. 

*** : “Bir önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan bir önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

**** : “İki önceki akademik yıl” ifadesi ise belirlenen mevcut akademik yıldan iki önceki akademik yıl olarak kabul edilir.

 

Ayrıntılı Listeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

Ekler

Sonuç Listesi.pdf