Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

2017/2018 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Kılavuzu

.

2017 yılında online başvurular 20 Mart - 04 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir.
(Evrak teslimi de aynı tarihler içerisinde yapılmalıdır.)

2017-2018 Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği tahmini kontenjan listesi için tıklayınız...
(Kontenjanlar Ulusal Ajans'dan Eylül-Ekim aylarında gelen bütçe doğrultusunda netleşecektir.)

 


Erasmus+ Programı'na kimler başvurabilir?

Yabancı dil sınavından en az 50 alan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler. COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı (%40 okuma, %35 yazma, %25 konuşma), YDS, e-YDS, TOEFL sonuçları kabul edilir. TOEFL puanları ÖSYM YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ ‘Tablo 2: Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları’ tablosuna göre değerlendirilecektir.

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 

Birinci kademe (Önlisans / Lisans)  öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir 

İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

*Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır.


Erasmus+ Programı'na nasıl başvurulur?

Erasmus+ başvuru puanınız dil puanınızın %50'si ve güncel transkriptinizdeki genel not ortalamanızın YÖK dönüşüm tablosuna (başvuru sırasında otomatik olarak hesaplanmaktadır) göre 100'lük sisteme dönüştürülmüş halinin %50'si toplanarak oluşturulur.
*Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için Uygulama El Kitabı kurallarına göre "aynı eğitim kademesinde daha önce Erasmus hakkından faydalananlar için hareketlilik başına ve ayrıca Erasmus hakkı kazanmasına rağmen belirtilen feragat tarihinden sonra feragat edenler için puan kesintisi (-10)" uygulanır.

İlk Adım - Online  Başvuru
Başvuru otomasyonu 20 Mart 2017 tarihinde açılacaktır.
Başvurular online olarak 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılır. Yaptığınız başvurunun çıktısını almayı unutmayınız. Online başvuru yaptıktan sonra, Erasmus Ofisi'ne belgelerinizi götürüp, başvurunuzu tamamlamayı unutmayınız. Yalnızca online başvuru yapmak yeterli değildir.  

Başvuru yapmadan önce lütfen tercih edeceğiniz üniversitelerin talep ettiği yabancı dil seviyelerini kontrol edin. 
İkili anlaşmalar listesindeki anlaşmalı üniversitelerin istediği yabancı dili seviyeleri için  tıklayınız...

Onlien sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun  bildirmek için  (anlaşmanın sistemde yer almaması vb) :
erasmusba@comu.edu.tr 

İkinci Adım - Erasmus Ofisine Evrak Teslimi

Aşağıdaki belgeleri başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Ofisi'ne (Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zemin Kat) getiriniz. (Biga İİBF öğrencileri başvurularını Biga İİBF Öğrenci İşlerine bırakabilirler.)

  • Online sistemden alacağınız, imzaladığınız  başvuru formu 
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi veya e-YDS/YDS sonuç belgesi
  • Transkript
  • Niyet Mektubu (Sadece staj başvurularında)

* Evrak teslimi başvuru sahibi tarafından bizzat ve imza karşılığı yapılacaktır.

Ülkelere Göre Ödenecek Aylık Hibe Miktarı

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 500 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300 400

*Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Hibe ödemeleri Ulusal Ajans tarafından üniversitelere Ekim ayı içerisinde yapıldığından ötürü kontenjanlar tahmini olarak açıklanmış, beklenilen hibenin daha az gelmesi durumunda kontenjanlar düşürülebilir ya da fazlası gelmesi durumunda artırılabilir. Bu nedenle kesin sonuçlar bahsedilen ayda hibe yattığında belli olacaktır. Yine aynı sebepten ötürü seçilen öğrencilere hibe ödemesi ancak Ulusal Ajans üniversiteye hibe ödemesini yaptığında gerçekleştirilebilir.
(2017 yazında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerin hibe ödemeleri de yukarıda belirtilen duruma bağlı olarak 2017 Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.)

Üniversitemiz; Erasmus+ Staj Hareketliliği'nden daha fazla öğrencimizi yararlandırabilmek için, staj hareketliliği hibelerini 3 ay ile sınırlamıştır. 3 aydan uzun süre staj yapmak isteyen öğrencilerimiz seçilmeleri halinde sadece ilk üç ay için hibe alacak, kalan süre için hibesiz olarak devam edebileceklerdir.

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından,  puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. 

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10'ar puan azaltma uygulanır.

2017/2018 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi
kaydıyla)
+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Not Dökümü / Transcript :

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. 

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. 

Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 

Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı kazanma notları dikkate alınır. 

Yabancı Dil:

Üniversitemizin Erasmus yabancı dil sınavı Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır. 

Erasmus kurumsal koordinatörü ve Erasmus ofis çalışanları yabancı dil sınavının herhangi bir aşamasında görev alamazlar. 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25'den fazla olamaz. 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Erasmus Yabancı Dil Sınavı örneği için sayfanın alt kısmını inceleyiniz.  

Yabancı Dil Barajı Uygulaması:

Üniversitemizin uyguladığı yabancı dil barajı 50'dir. 

Özel Kriterler:

Doktora öğrencileri yeterlik döneminde Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanamazlar.

Eğitim Fakültesi öğrencileri dördüncü sınıfta zorunlu staj sebebiyle Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanamazlar.

Hibesiz Öğrenci:

Öğrenciler hibe almadan da  asgari kriterleri yerine getirerek, gerekli kontenjan olduğu taktirde Erasmus Programı'ndan yaralanabilirler. 

Engelli Öğrenciler için Ek Hibe Desteği:

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Bu ilave hibe için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkez'den ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak, engel durumuna ve düzeyine ilişkin bilgileri veren (3 aydan eski olmayan) doktor raporu veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Talep edilen hibenin nedenleri, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır. 

Ekler

17-18 Staj Başvuru Kılavuzu.ppt
17-18 Öğrenim Başvuru Kılavuzu.ppt
17-18Tahmini_Kontenjan.pdf