Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Yabancı Öğrencilere Yönelik Uluslararası Ders Programının Oluşturulması

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN 
ULUSLARARASI DERS PROGRAMININ OLUŞTURULMASI
 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Birimi tarafından hazırlanmış olan ''Erasmus Programı ve Uluslararası Antlaşmalar ile Gelen Yabancı Öğrenciler'' yönergesi üniversitemiz Senatosunun 16.06.2010 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Yönergeye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://erasmus.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/38/167/yabanci-yonelik-uluslararasi-ders-programinin-olusturulmasi

Akademik birimler tarafından hazırlanan 2015/2016 Akademik Yılında Üniversitemize gelen Yabancı öğrencilerin alabileceği dersleri içeren Uluslararası Program oluşturulmuş ve aşağıdaki sitede yayımlanmıştır.

http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/course-list-and-learning-agreement.html

 

ULUSLARARASI PROGRAM OLUŞTURULURKEN İZLENECEK YÖNTEM


Yeni Ders Ekleme


1. Üniversitemizin Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programların yetkili kurulları yabancı dillerde verilecek İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca/İtalyanca gibi derslerle ilgili bilgileri Uluslararası Programlarda Verilecek Dersler Formuna doldurarak Fakülte Dekanlıklarına / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine sunar. Bu forma ulaşmak için  tıklayınız...

2. Dekanlık ve Müdürlükler, Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program kurullarından gelen Uluslararası Program önerisini Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurulunda görüşerek karara bağlar ve Üniversite Senatosu'nda görüşülmek üzere 31/05/2016 tarihine kadar Genel Sekreterlik Birimine
sunar. Söz konusu kurullar gerekli gördüklerinde bölümler ya da programlar arasında yabancı dilde ortak bir uluslararası programa da karar verebilirler ve Üniversite Senatosu'nun onayına sunarlar.


3. Uluslararası Program'da okutulacak derslerle ilgili oluşturulan Uluslararası Programlarda Verilecek Dersler Formları Rektörlüğe sunulurken Erasmus Birimi'ne elektronik ortamında (word formatında) erasmusbacomu.edu.tr e-posta adresine iletilir.


Var Olan Derslerde Değişiklik


1. Üniversite Senatosu'nun onayından geçen Uluslararası Programdaki dersler için görevlendirilecek öğretim üyeleri, her yarıyıl başında ilgili Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program kurullarınca önerilir ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarınca onaylanır. Değişiklik Erasmus Birimine resmi yazı ile bildirilir.


2. Üniversitemizin Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programların yetkili kurulları Üniversite Senatosu'nun onayından geçen Uluslararası Programdaki derslerde yapılacak Ders Silme, Ders Kodu, Adı, İçeriği değişikliklerini Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerde Değişiklik Formunu doldurarak Fakülte Dekanlıklarına / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine sunar. Bu forma ulaşmak için   tıklayınız...   

3. Dekanlık ve Müdürlükler, Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı/Program kurullarından gelen Uluslararası Program değişiklik önerisini Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurulunda görüşerek karara bağlar ve Üniversite Senatosu'nda görüşülmek üzere 31/05/2016 tarihine kadar Genel Sekreterlik Birimine sunar.


4. Uluslararası Programda okutulacak derslerde yapılan değişikliklerle (dersi veren öğretim elemanı değişikliği dahil) ilgili bilgi Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerde Değişiklik Formu doldurularak Erasmus Birimi'ne elektronik ortamda iletilir.

 
 Uluslararası Program ile ilgili diğer hususlar: 

  • Uluslararası Program kapsamındaki dersler için Güz/Bahar dönem ayrımı yapılmaksızın tek bir program olarak ve öğrencilerin bulundukları yıl ayrımı yapılmaksızın oluşturulur ve uygulanır.
  • Uluslararası Programda yer alacak derslerin ECTS kredileri, olağan programlardaki derslerin ECTS kredilerinden bağımsız olarak hesaplanır.
  • Uluslararası Programdaki derslerin açılması için en az 10 öğrencinin kayıtlı olması şartı aranmaz.
  • İlgili derslerin ucret odemeleri ise Universitemiz Strateji Gelistirme Dairesi Baskanligi'nin yapmis oldugu bilgilendirmeye göre ilgili yönergenin maddesinden farklı olarak 2914 sayılı Yuksek Ogretim Personel Kanunu'nun 11. maddesi uyarinca Örgün Ögretim ders ucreti uzerinden ve ders yukleri dikkate alinarak gerceklestirilecektir.

 


Uluslararası Program ile ders kodlarının oluşturulması

 


Uluslararası Program kapsamındaki derslerin kodları ULP ile başlar, aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birim numarası ve 001'den başlamak üzere üç haneli ders numarası ile oluşturulur. Örneğin Biga İİBF'nin ilk dersinin kodu ULP-07-001 olmalıdır.

 

 29

 Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 21

 Fen Bilimleri Enstitüsü

 30

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 19

 Sosyal Bilimler Enstitüsü

 07

 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 34

 Çanakkale Siyasal Bilimler Fakültesi

 01

 Eğitim Fakültesi

 02

 Fen Edebiyat Fakültesi

 22

 Güzel Sanatlar Fakültesi

 03

 İlahiyat Fakültesi

 31

 İletişim Fakültesi

 04

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

 05

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 

 24

Tıp Fakültesi 

 06

Ziraat Fakültesi 

 25

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 26

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

 18

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 

 08

Turizm Fakültesi

 27

Yabancı Diller Yüksekokulu 

 28

Konservatuar 

 12

Ayvacık Meslek Yüksekokulu 

 13

Bayramiç Meslek Yüksekokulu 

 10

Biga Meslek Yüksekokulu 

 14

Çan Meslek Yüksekokulu 

 09

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 33

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 15

Ezine Meslek Yüksekokulu 

 16

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu           

 20

Gökçeada Meslek Yüksekokulu 

 23

Lapseki Meslek Yüksekokulu 

 11

Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 17

Yenice Meslek Yüksekokulu      

Ekler

Uluslararası Programlarda Verilecek Dersler Formu.doc
Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerde Değişiklik Formu.doc