Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Giden ÇOMÜ Öğrencisi (Staj Amaçlı) Başvuru İşlemleri

 

Yurtdışına STAJ AMAÇLI Gitmek İçin Başvuran Öğrencilerin Başvuru İşlemleri ve 

 

Akademik Birim Koordinatörleri Tarafından Yapılacak İşler Konusunda Bilgiler 


ERASMUS STAJ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMENİN YAPILMASI
Erasmus Staj Hareketliliği konusunda size Afiş, broşür gönderilecektir. Bu materyalleri kullanarak biriminizdeki öğrencileri Erasmus Staj başvuruları konusunda bilgilendirirseniz çok seviniriz.

BAŞVURU BELGELERİNİN TOPLANMASI
Aşağıda belirtilen başvuru evraklarını öğrenciler bir poşet dosya/gömlek dosya içinde Akademik Bölüm Koordinatörlerine teslim edeceklerdir.
Başvuru Formu    (Eksiksiz olarak bilgisayarda doldurulup çıktısı alınmalıdır.)
1 vesikalık fotoğraf
Genel not ortalamasını gösteren transkript
Yabancı dil yeterlilik belgesi (varsa)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU LİSTESİ
Başvuran öğrencilerin isimlerini ve Yabancı Dil Sınavına girip girmeyeceklerini Başvuru Listesi'ne doldurularak, Akademik Bölüm Koordinatörleri tarafından (Biga İİBF'de Öğrenci İşleri tarafından) belirtilecek tarihte Erasmus Birimine elektronik olarak erasmusstajcomu.edu.re ve erasmuscomu.edu.tr adreslerine ulaştırılması gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİNİN ERASMUS BİRİMİ'NE ULAŞTIRILMASI
Akademik Bölüm Koordinatörleri tarafından toplanan başvuru belgeleri A-Z şeklinde sıralanmış olarak Fakülte, YO, MYO Koordinatörüne iletilir.Fakülte/YO/MYO Koordinatörü de toplu şekilde belgeleri Erasmus Birimi'ne iletir.

YABANCI DİL SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE SINAV YERİNİN VE SAATİNİN BİLDİRİLMESİ
Erasmus Birimi Akademik Birim Koordinatörlerini Yabancı Dil Sınavı yeri ve saati konusunda bilgilendirecek, Akademik Birim Koordinatörleri de sınava girecek öğrencileri bilgilendireceklerdir. Aynı zamanda duyuru olarak COMU ana sayfadan ve Erasmus Birimi web sitesinden yayınlanacaktır. Akademik personel e-listelerine duyuru gönderilecektir.
 

Ekler

Başvuru Formu.doc