Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Geri Dönen ÇOMÜ Öğrencisinin İşlemleri


Yurtdışından Dönen ÇOMÜ Öğrencisinin Ders Eşleştirme, Transkript vb İşlemleri 

 
Akademik Tanınma:
Yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınma sağlamakla yükümlüdür.
Bakınız : Erasmus Uygulama El Kitabı 2014/2015 , Sayfa 14, Madde  9 
 
Yurtdışından dönen ÇOMÜ Erasmus öğrencisi Transkriptinin orijinalini Erasmus Birimi'ne getirir. Erasmus Birimi tarafından bu belge ElBYS üzerinden öğrencinin birim koordinatörüne iletilir.
 
Erasmus Birim Koordinatörü bu transkriptin ilgili Bölüm Kurulunda görüşülmesini sağlar ve alınan kararı Öğrenci İşleri Dairesi'ne iletir. Bir kopyasını da Erasmus Birimi'ne iletir. Kararda, öğrencinin Avrupa'daki kurumda aldığı derslerin orijinal isimlerini ve ECTS kredilerini ve ÇOMÜ Kredi eşdeğerlerini yer almalıdır. 
 
Boş Karar Formu için tıklayınız
Karar örneği için tıklayınız >>> 

Öğrenci İşleri Dairesi Erasmus öğrencisinin transkriptini hazırlarken o dönem aldığı dersler kısmında, öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu belirtir ve Avrupa'daki kurumda aldığı derslerin orijinal isimlerini ve ECTS kredilerini ve ÇOMÜ Kredi eşdeğerlerini gösterir.

Erasmus programında başarılı olan öğrenciler
Avrupa'da aldığı dersleri başaran öğrenci hiçbir dönem kaybı yaşamadan bir sonraki döneme geçer yada mezun olur. Akademik Birim Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda bu belirtilir.

Erasmus programında başarısız olan öğrenciler
Avrupa'da aldığı derslerden başarılı olamayan öğrenci için, Fakulte /Yüksek Okul /MYO Yönetim Kurulu başarılı olmadığı ders için bir sonraki dönem hangi dersi(ler)i alması gerektiği konusunda bir karar alır ve bu kararı Rektörlük Öğrenci İşleri Başkanlığına gönderir, öğrenciyi bilgilendirir.

Önemli Not:
Öğrencinin Learning Agrement'da belirtilen ve yurtdışında alarak başarılı olduğu bir dersten karşılık olarak muaf olması gereken bir dersten tekrar sınava girmesi veya yeniden bu dersi alması öğrencinin talep etmesi dışında sözkonusu olamaz. Başarılı olunan bütün dersler Diploma Eki'nde gösterilir.
Kaynak 

ECTS notları ÇOMÜ notlarına çevrilirken aşağıdaki tablo kullanılacaktır.
 
 ECTS Notu COMU Notu
 A  AA
 B  BA
 C  BB
 D  CB
 E  CC
 FX  FD
    

Ekler

Akademik Tanınma Karar Örneği.pdf
Bölüm Kurulu KararFormu.doc