Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Yabancı Öğrencilere Yönelik Uluslararası Ders Programının Oluşturulması

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN 
ULUSLARARASI DERS PROGRAMININ OLUŞTURULMASI
 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Birimi tarafından hazırlanmış olan ''Erasmus Programı ve Uluslararası Antlaşmalar ile Gelen Yabancı Öğrenciler'' yönergesi üniversitemiz Senatosunun 16.06.2010 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Yönergeye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://www.comu.edu.tr/yonetmelik/yonergeler/gelenyabanci.htm

Akademik birimler tarafından hazırlanan 2016/2017 Akademik Yılında Üniversitemize gelen Yabancı öğrencilerin alabileceği dersleri içeren Uluslararası Program oluşturulmuş ve aşağıdaki sitede yayımlanmıştır.

http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/course-list-and-learning-agreement.html

 

ULUSLARARASI PROGRAM OLUŞTURULURKEN İZLENECEK YÖNTEM


Yeni Ders Ekleme

1.  Üniversitemizin Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programların yetkili kurulları yabancı dillerde verilecek İngilizce/ Almanca / Fransızca / İspanyolca / İtalya gibi derslerle ilgili bilgileri Uluslararası Programlarda Verilecek Derslerin Formuna doldurarak Fakülte Dekanlıklarına / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Müdürülüklerine sunar. Bu forma ulaşmak için tıklayınız


2. Dekanlık ve Müdürlükler, Bölüm / Anabilim / Anasanat Dalı / Program kurullarından gelen Uluslararası Program önerisini Enstitü / Fakülte/ Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu kurulunda görüşerek karara bağlar ve Üniversite Senatosu’nda görüşülmek üzere 07.07.2017 tarihine kadar Genel Sekreterlik Makamına sunar. Söz konusu kurullar gerekli gördüklerinde bölümler ya da programlar arasında yabancı dilde ortak bir uluslararası programa da karar verebilirler ve Üniversite Senatosu’nun onayına sunarlar.


3. Uluslararası Program’da okutulacak derslerle ilgili oluşturulan Uluslararası Programlarda Verilecek Dersler Formları Rektörlük Genel Sekreterlik Makamına resmi yazı ile sunulurken aşağıdaki internet bağlantısında belirtilen elektronik formda da doldurulması gerekmektedir.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN62C8472Wm-WkcVUVRQmv_4rwQVlfoMDTqwGVljs1ShC_Ww/viewform


Uluslararası Program ile ilgili diğer husular:

 • Uluslararası Program kapsamındaki dersler için Güz/Bahar dönem ayrımı yapılmaksızın tek bir program olarak ve öğrencilerin bulundukları yıl ayrımı yapılmaksızın oluşturulur ve uygulanır.
   
 • Uluslararası Programda yer alacak derslerin ECTS kredileri, olağan programlardaki derslerin ECTS kredilerinden bağımsız olarak hesaplanır.
   
 • Uluslararası Programdaki derslerin açılması için en az 10 öğrencinin kayıtlı olması şartı aranmaz.
   
 • İlgili derslerin ücret ödemeleri ise Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın yapmış olduğu bilgilendirmeye göre ilgili yönergenin maddesinden farklı olarak 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca Örgün Öğretim ders ücreti üzerinden ve ders yükleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
   
 • Web tabanlı teknik alt yapı çalışmalarından dolayı,  2016/2017 akademik yılında daha önce yayımlanan bu derslerin 2017/2018 Akademik yılına transfer edilebilmesi için “ders ekleme formlarınıntekrar dolduralarak Genel Sekreterlik Makamına iletilmesi gerekmektedir.
   

http://erasmus.comu.edu.tr/incoming-students/course-list-and-learning-agreement.html

 • Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı gereği; Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri arasında + puan kazandırabilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  “Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifi bulunması + 5 PUAN

  “Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders vermiş olmak + 5 PUAN

   

Uluslararası Program ile ders kodlarının oluşturulması:

Uluslararası Program kapsamındaki derslerin kodları ULP ile başlar, aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birim numarası ve 001’den başlamak üzere üç haneli ders numarası ile oluşturulur. Örneğin BİGA İİBF’nin ilk dersinin kodu ULP-07-001 olmalıdır.

29

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

21

Fen Bilimleri Enstitüsü

30

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

19

Sosyal Bilimler Enstitüsü

07

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

34

Çanakkale Siyasal Bilimler Fakültesi

01

Eğitim Fakültesi

02

Fen Edebiyat Fakültesi

22

Güzel Sanatlar Fakültesi

03

İlahiyat Fakültesi

31

İletişim Fakültesi

04

Mühendislik Fakültesi

05

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

24

Tıp Fakültesi

06

Ziraat Fakültesi

25

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

26

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

18

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu

08

Turizm Fakültesi

27

Yabancı Diller Yüksekokulu

28

Konservatuar

12

Ayvacık Meslek Yüksekokulu

13

Bayramiç Meslek Yüksekokulu

10

Biga Meslek Yüksekokulu

14

Çan Meslek Yüksekokulu

09

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

33

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

15

Ezine Meslek Yüksekokulu

16

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

20

Gökçeada Meslek Yüksekokulu

23

Lapseki Meslek Yüksekokulu

11

Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

17

Yenice Meslek Yüksekokulu

35

Mimarlık ve Tasarım Fakülesi

37

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

38

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

39

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksek Okulu

Ekler

Ders_Ekleme_Formu.doc