Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Ogrenim Basvuru Sureci-2017

ERASMUS+ PROGRAMI
ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ 
 
BAŞVURU SÜRECİ 
                                          

I. ADIM : YABANCI DİL SINAVI 
Başvuru Süreci: 13 Şubat - 2 Mart 2017 
Sınav Tarihi: 4 Mart 2017
Sonuç Açıklama Tarihi: 8 Mart 2017
Sonuçlara İtiraz İçin Son Gün:  15 Mart 2017

Erasmus Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil sınavına girmelidir.   (YDS, e-YDS sonuçları da kabul edilir, denkliği aynıdır. TOEFL, TELC gibi başvurular için ÖSYM tarafından ilan edilen denklik tabloları kullanılacaktır. Denklik tabloları için   tıklayınız...    ).
Bu sınavda alınacak sonuçlar Mevlana Programı başvurularında da kullanılabilmektedir.
 
Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının geçerliliği 3 yıldır.
 
Erasmus Yabancı Dil Sınavı ücretsizdir. 

Erasmus Yabancı Dil Sınavının İçeriği Nasıl Olacak?

Okuma
Adayların kısmen gerçek çeşitli olaylardan hazırlanmış metinleri okuyabilme becerileri ve bir metnin özünü, ayrıntılarını ve yapısını anlama ve anlam çıkarma becerileri test edilir. Dört bölümden oluşur. Her bölümde bir metin ve metinin anlaşılıp anlaşılmadığını test eden sorular bulunur.

Yazma
Adayların uzmanlık gerektirmeyen çeşitli konularda belli bir amaca ve okuyucu kitlesine yönelik yazı yazabilme becerisi test edilir (örneğin mektup, makale, rapor ve kompozisyon). Adaylara 4 seçenek sunulur ve seçeneklerden birini tercih ederek 120-180 kelimeden oluşan bir metin yazılması istenir.

Konuşma
Adayların yabancı dilde kendilerini ifade edebilme ve söyleneni anlayabilme yetenekleri test edilmektedir.

Erasmus+ Yabancı Dil Sınavına Kimler Başvurabilir?
2017/2018 Akademik Yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurmak isteyen
2017/2018 Akademik Yılında (1 Haziran 2017 tarihinden itibaren) Erasmus+ Staj Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen
2017/2018 Akademik Yılında Mevlana Programından yararlanmak üzere başvurmak isteyen öğrencilerimiz başvurabilir.

Açıklamalar:
1. Erasmus+ Staj Hareketliliğinden mezuniyet sonrası ilk sene yararlanmanın mümkün olması nedeniyle Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri bu programa başvuru yapabilmektedirler.

2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almakta olan öğrenciler de Erasmus+ Programından faydalanabilmektedirler.

3. Eğitim Fakültesinin son senesinde Okul Deneyimi olması nedeniyle son sınıf öğrencilerinin Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği'nden faydalanmaları uygun görülmemektedir. Bu nedenle şu an Eğitim Fakültesinin 3. Sınıfında olan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğine başvuramayacaklardır.

4. Öğrencilerin Erasmus Öğrenim Hareketliliği programından faydalanmaları için
Bölümlerinin Avrupadaki bir üniversiteyle ikili anlaşması olması gerekmektedir. İkili anlaşma listesine buradan ulaşabilirsiniz. Erasmus online başvuru dönemine kadar yapılacak ikili anlaşmalar da bu listeye eklenecektir.

 
2017 yılı yabancı dil sınavı başvuruları 13 Şubat - 2 Mart 2017 tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksek Okulu'na  ve Biga İİBF Öğrenci İşleri'ne yapılacaktır.  Başvuru için aşağıdaki belgeler gerekmektedir: 
 • Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu  (indirmek için başlığın üzerine tıklayınız)     
 • Öğrenci kimlik fotokopisi       
Sınav 4 Mart 2017 tarihinde YADYO ve Biga İİBF'de, saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. 
 
Yabancı  dil sınav sonucunu Erasmus internet sitesinden ilan edilir, sınav sonuç belgenizi ise  Yabancı Diller Yüksek Okulundan alabilirsiniz. 
 
Sınava girecek öğrencilerin yanlarında nüfus cüzdanlarını, öğrenci kimliklerini ve başvuru alındı belgelerini bulundurmaları gerekmektedir. 
 
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Erasmus Yabancı Dil Sınavı için örneği için   tıklayınız>>>  
 
Sınav ile ilgili sorularınız için Yabancı Diller Yüksek Okulu'na başvurunuz:  0286.218 04 29
 
II. ADIM - ERASMUS PROGRAMINA BAŞVURU  (20 Mart 2017 tarihinden itibaren)
 

II. adım olan  Erasmus Programı'na başvurular, yabancı dil sınavından sonra,  20 Mart -04 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. 

Erasmus Programı'na kimler başvurabilir?

Yabancı dil sınavından  en az 50 alan öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere başvurabilirler.  COMU YADYO Erasmus Yabancı Dil Sınavı, YDS, e-YDS sonuçları kabul edilir. 

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. 

Birinci kademe (Önlisans / Lisans)  öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir 

 

 

İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 

 

*Tıp Fakültesi öğrencileri için 100'lük not çevirisinde YÖK'ün denklik tablosu kullanılmaktadır.

 

Online  Başvuru 

Başvurular online olarak 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanacak internet sitesinden yapılır. Yaptığınız başvurunun çıktısını almayı unutmayınız. 

 


Online başvuru yaptıktan sonra, Erasmus Ofisi'ne belgelerinizi götürüp, başvurunuzu tamamlamayı unutmayınız. Yalnızca online başvuru yapmak yeterli değildir. 
 
Onlien sistemde anlaşmalar ile ilgili bir sorun  bildirmek için  (anlaşmanın sistemde yer almaması vb) :
erasmusbacomu.edu.tr 
 
Erasmus Ofisine Başvuru 
 
Aşağıdaki belgeleri Erasmus Ofisi'ne (Siyasal Bilgiler Fakültesi, Zemin Kat) getiriniz. (Bİga İİBF öğrencileri başvurularını Biga İİBF Öğrenci İşlerine bırakabilirler.)
   • Online sistemden alacağınız, imzaladığınız  başvuru formu 
   • Transkript
   • Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan alacağınız sonuç belgesi veya e-YDS/YDS sonuç belgesi
   • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
Başvuru tarihi : 

2017 yılında online başvurular 20 Mart - 04 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir.  
 
 
ERASMUS ANLAŞMALARI LİSTESİ 
Üniversitemizin Erasmus anlaşmaları listesine ulaşmak için tıklayınız >>>
Anlaşmalar ile ilgili bir sorun / bilgi konusunda Çağrı Ege ile görüşebilirsiniz. Dahili 4096, erasmusbacomu.edu.tr 
 
HİBESİZ ÖĞRENCİ 
Öğrenciler hibe almadan da  asgari kriterleri yerine getirerek, yeterli anlaşma  kontenjanı olduğu taktirde Erasmus Programı'ndan yararlanabilirler.  Hibesiz  Bahar dönemi başvuruları için son tarih : 14 Nisan Cuma, Saat 17.00
Hibesiz Öğrenci başvuru formu için  tıklayınız>>>   
 
ERASMUS SEÇİM SONUÇLARI  
Başvuru sonuçları Erasmus sitesinden ilan edilir. Erasmus seçim süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>> 
 
Destek / İletişim :
Giden öğrenci prosedürleri                           : erasmusogrenimcomu.edu.tr, 4095
Yabancı Dil Sınavı ile ilgili sorularınız için   : Yabancı Diller Yüksek Okulu,  0286.218 04 29
Anlaşmalar ile ilgili bilgi / sorun bildirme   : erasmusbacomu.edu.tr, 4096
Erasmus Kurum Koordinatörü                      : erasmuscomu.edu.tr, 4090
                                                                    
 
 
 

 

Ekler

Denklik tabloları.pdf
Erasmus Yabancı Dil Sınavı için örneği.doc
Hibesiz Öğrenci başvuru formu.docx
Yabancı Dil Sınavı Başvuru Formu.docx