Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Giden Akademik Personel

GİDEN ÖĞRETİM ELEMANI DERS VERME AMAÇLI

Hedefler:

 • Akademik Personelimize Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 • Erasmus University Charter sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus University Charter'a sahiptir)
 • Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
 • Misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.
 • Hareketliliğin hibeli olarak 5 eğitim günü 2 yolculuk günü üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 • 1 haftası hibelendirilmek şartıyla En çok 6 hafta için gidilebilir.

Ülkelere göre verilen günlük/haftalık hibe miktarlarında değişikliğe gidilmiştir. Yeni hibeler aşağıdaki şekildedir;

Seyahat Hibesi ise gidilecek Üniversite'nin bulunduğu şehir ve Çanakkale arasındaki mesafeye göre belirlenmektedir. Buradaki bağlantıdan mesafe tespit edildikten sonra aşağıda bulunan tablodan seyahat hibesi miktarı belirlenebilir.

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Erasmus Personel Ders Verme Programından yararlanmak isteyen aday personel için başvuru prosedürü aşağıdaki gibidir:

Öncelikle gitmek istediğiniz Üniversiteyi belirleyiniz. Yukarıda belirtildiği gibi bir üniversiteyi başvuru esnasında seçebilmeniz için öncelikle o üniversiteye gitme talebinizi bildirip bir ön kabul almalısınız. Başvuru esnasında aday personel gitmek istediği üniversiteden almış olduğu "Kabul Mektubu"nu imzalı bir şekilde sunmalıdır. (Elektronik imzalar, taranmış kopyalar geçerlidir). Kabul mektubu için herhangi bir format bulunmamakla birlikte mektupta hareketliliğin tarihleri ve ders verme amaçlı olduğu açıkça belirtilmelidir.  

Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin güncel bilgilerini aşağıdaki adresten bulabilirsiniz;

http://erasmus.comu.edu.tr/ikili-anlasma/anlasma-listesi.html

Gitmek istediğiniz üniversitenin Erasmus ve Bölüm Sorumlularına email ile Erasmus Hareketliliğinden faydalanmak istediğinizi ve hareketliliği gerçekleşeceği tarihleri yazarak ve anlaşmanız halinde "Kabul Mektubu"nun imzalanıp email ile geri yollanmasını isteyiniz.

SEÇİM PROSEDÜRÜ

Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı gereği; Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Seçim Kriterleri

Başvuru Ön Şartı: Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği başvurusu için akademik personelin kendi alanı ile ilgili anlaşması olan bir yükseköğretim kurumundan kabul mektubu alması gerekmektedir. Anlaşmalı olunmayan bir üniversite ile hareketlilik yapmak isteyen personelimizin başvuru süresi bitmeden önce sözkonusu kurum ile anlaşma imzalanmasını sağlamış olmalıdır.

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak  belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak  değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 55 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel  belirlenir.

 

No

 

Kriter Açıklaması

Kriter Puanı

 

1

 

Daha Önce Erasmus+ Hareketliliğinden faydalanmamış olmak

 

10

 

2

 

Daha önce Erasmus+ Hareketliliğinden hiç yararlanmayan bölümden başvuran personel olmak

 

5

 

3

 

Bir önceki Erasmus döneminde programdan faydalanmış ise

 

-15

 

4

 

İki önceki Erasmus döneminde programdan faydalanmış ise

 

-10

 

5

 

Üç önceki Erasmus dönemlerinde programdan faydalanmış ise

 

-5

 

6

Daha önce Erasmus+ Programından faydalanmaya hak kazandığı halde "meşru gerekçe göstermektsizin veya süresinde hakkından feragat etmeksizin" hareketliliğini iptal etmiş ise

 

-10

 

 

7

 

Bölümünde bulunan mevcut ikili anlaşmalar dışında yeni bir yükseköğretim kurumu ile mevcut akademik yıl veya bir önceki akademik yılda anlaşma imzalanmasını sağlamak (Anlaşmayı sağlama durumu; e posta çıktıları ya da resmi yazışmalar ile belgelendirilmelidir. Her anlaşmadan sadece bir akademisyen puan alabilir.)

 

 

10

 

8

Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifi bulunması

 

5

 

9

Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders vermiş olmak

 

5

 

10

 

Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü olmak

 

5

 

11

Erasmus+ Fakülte ya da Bölüm Koordinatörü olduğu fakültede/bölümde bir önceki ya da mevcut akademik yılda gelen ya da giden öğrenci olması

 

5

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır;

 1. Ders verme hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline

 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ndeki hizmet süresi daha fazla olan personele

 

HİBESİZ HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Erasmus Hareketlilik Faaliyetlerinden Hibesiz olarak faydalanmak da mümkündür. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

ENGELLİ ÖĞRETİM ELEMANI İÇİN EKSTRA HİBE

Erasmus Hareketlilik Programından yararlanmak üzere seçilen engelli öğrenci ve personel için ekstra hibe sağlanabilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Erasmus Birimimiz ile kontak kurarak edinebilirsiniz. erasmuspersonelcomu.edu.tr

GİTMEDEN ÖNCE YAPILACAKLAR

Personelin başvuru esnasında;

 • Başvuru Formu (İnternet üzerinden yapılan başvurunun çıktısı alınacaktır.)
 • Personelimizin gitmek istediği üniversiteden alacağı ön kabul mektubunu teslim etmesi gerekmektedir.

Seçilen Personelimizin ise;

Belgelerini ofisimize teslim etmesiyle birlikte Hareketlilik Sözleşmesi düzenlenecektir. Sözleşmenin düzenlenmesinden sonra hak edilen hibenin %80’i bilgi formunda belirtilen Euro Hesabınıza yatırılacaktır.

HAREKETLİLİK ESNASINDA ve SONRASINDA YAPILACAKLAR

Sözleşme sürecini tamamlamış personelimizin hareketlilik esnasında, daha önceden doldurup imzaladığınız (Ayrıca Ofisimizce de imzalanmış ve mühürlenmiş olan)

Belgelerini yanında götürmeli ve bu iki belgeyi karşı üniversiteye de imzalatıp mühürlettikten sonra orijinalini ofisimize getirmelidir. Bu iki belgenin ofisimize teslim edilmesinin ardından hak edilen hibenin kalan %20’lik kısmı bilgi formunda belirttiğiniz Euro hesabına yatırılacaktır.

 

Sorularınız için lütfen; erasmuspersonelcomu.edu.tr