Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Genel Bilgi Giden Öğrenci Staj Amaçlı

GİDEN ÖĞRENCİ
STAJ AMAÇLI


Yerleştirme / Staj Hareketliliği (Student Placement)
''Yerleştirme'' bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yerleştirme Süreleri:
Staj süresi 2-12 ay arasında olabilir. Ancak Üniversitemiz; Erasmus+ Staj Hareketliliği'nden daha fazla öğrencimizi yararlandırabilmek için, staj hareketliliği hibelerini 3 ay ile sınırlamıştır. 3 aydan uzun süre staj yapmak isteyen öğrencilerimiz seçilmeleri halinde sadece ilk üç ay için hibe alacak, kalan süre için hibesiz olarak devam edebileceklerdir.


Bütün hareketlilik faaliyetleri 30 Eylül 2017 tarihinde tamamlanmış olmalıdır.

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.

 

  • İşletmeler
  • Eğitim Merkezleri
  • Araştırma Merkezleri
  • Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Kimler Yararlanabilir?

 

 

  • Önlisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri bu programdan yaralanabilirler. Mezun öğrenciler son sınıfta başvurmak koşulu ile mezuniyeti takip eden bir yıl içerisinde bu programdan faydalanabilirler.
  • Önlisans ve Lisans öğrencileri için asgari 2.20 / 4.00 (70/100) not ortalaması gerekmektedir.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması gerekmektedir.
  • Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden her öğrenim kademesinde toplamda en fazla 12 ay yararlanılabilir.
  • Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.