Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

Birimler / İletişim Detayları

Sekreterlik - Danışma

Muhammet ORHAN : 4087

Erasmus Kurum Koordinatörü

Giden Öğrenciler - Öğrenim Amaçlı 

Ali Emrah TOKATLIOĞLU
erasmusogrenimcomu.edu.tr
0286 21800 18/ Dahili: 4095
 
Erasmus Kurum Koordinatörü
Giden Öğrenci - Staj Amaçlı
Ali Emrah TOKATLIOĞLU
erasmusstajcomu.edu.tr 
0286 21800 18/ Dahili : 4090
 
Giden Akademik ve İdari Personel
Cenk KATI 
erasmuspersonelcomu.edu.tr
0286 21800 18/ Dahili: 4097

Gelen Öğrenciler 
Çağrı EGE
erasmusincomingcomu.edu.tr
0286 21800 18/ Dahili : 4096
 
Gelen Akademisyen & İdari Personel 
Çağrı EGE
erasmuscomu.edu.tr 
0286 21800 18/ Dahili : 4096
 
İkili Anlaşmalar 
Çağrı EGE
erasmusbacomu.edu.tr 
0286 21800 18/ Dahili : 4096
 

Erasmus Akademik Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Ümit GÜDER
erasmuscomu.edu.tr
0286 21800 18/ Dahili: 4090